วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ แบบห้อยคอ และตั้งบูชาทุกแบบ
รวมนางกวัก ห้อยคอ ตั้งบูชา นางกวักทุกแบบของร้านมากกว่า 10แบบ
ปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ย่านาคีศรีปทุมมา วัดสะอัก ครูบาขาว
พระนารายณ์ทรงครุฑ ขนาดห้อยคอ และตั้งบูชาทุกแบบ
เจ้าแม่กวนอิม จี้ห้อยคอทุกแบบ นั่งมังกร พันมือ ยืนดอกบัว

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด