วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

เหล็กไหล7สี สวยๆ ทุกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 7สีสวยๆ
พระอรหันตธาตุ พระอนาคาระกัสสปะ พระสาวก
ขิง ข่า ขมิ้น กลายเป็นหิน ธาตุกายสิทธิ์ รักษาโรค กันคุณไสย์มนต์ดำ
ก้อนยาฤาษีกลายเป็นหิน ของโบราณหายาก ใช้รักษาโรค
พระอรหันตธาตุ พระพักกุละ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด