หน้าแรก
ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย 8.30น. - 20.30 น. โทร
084-8038208  ไอดีไลน์ @line55
รับสาย 9.00น.-16.00น.โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061@line55

ปีนักษัตร ปีมะเมีย ปีม้า

 
 คนเกิดปีมะเมีย ปีม้า
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่น้ำพี้
 
 สีแร่น้ำพี้สีน้ำตาลบูชา  189 บาท
สีทอง สีเงิน บูชา  239 บาท
แต่งสี บูชา  299 บาท
ความสูง 9 ซม. ความยาวฐาน 7 ซม.


๑. ชาติและธาตุกำเนิด
   คนเกิดปีมะเมีย ชาติกำเนิดเป็นเทพธิดา ทรงม้า ธาตุไฟ ทางวิชาโหราศาสตร์เรียกคนเกิดปีนี้ว่าเป็น “ม้า” แต่ม้ามีอยู่หลายชนิด จึงแบ่งออกเป็นชนิดๆ ดังนี้
 เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง เป็นม้ามีเจ้าของ ธาตุไฟในหิน
 เกิดเดือนยี่, สาม, สี่ เป็นม้าพิการ ธาตุไฟในแก้ว
 เกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด  เป็นม้าอุปการ ธาตุไฟฟ้า
 เกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ  เป็นม้าพิการ ธาตุไฟสุมขอน
 
๒. อาชีพและความรัก
 
            คนเกิดปีมะเมีย มีนิสัยเหมือนม้า คือมีกิริยาวาจาไม่ค่อยสุภาพ มักจะเป็นคนวางตน อวดดีถือดี วางอำนาจราชศักดิ์ ด้วยการมีนิสัยเช่นนี้ บรรดาญาติมิตรมักไม่ค่อยจะชอบนิสัยและพอใจในการกระทำของคนพวกนี้ จึงเป็นเหตุให้อาศัยพึ่งพาใคร่ไม่ค่อยได้ ต้องพึ่งตนเอง และก็สามารถตั้งตนด้วยความสามารถของตนเอง
            วิถีชีวิตของบุคคลพวกนี้ มักจะโลดโผน ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไรนัก มีการกระกำลำบากหลายครั้ง และจะได้ดีมีความสุขเพราะความสามารถของตนเองก็หลายหน
            เป็นคนมีความมักใหญ่ใฝ่สูง จึงเป็นเหตุให้เสียคนหรือตายเพราะความโลภ ความอวดดีทะเยอทะยานและอำนาจของเงิน จะมีความสุขเมื่อเยาว์ และแก่เฒ่าลงมักได้รับความลำบากเหนื่อยยาก
            ความรัก เป็นคนมีเหตุผลในเรื่องของความรัก แต่มักจะมีเหตุผลไปในทางใฝ่ฝันทะเยอทะยาน มักใหญ่ใฝ่สูง ฉะนั้นความรักของคนพวกนี้ มักจะขึ้นอยู่กับเงินทองมากกว่าอื่น แม้ไม่ใช่เป็นเงินทองก็ด้วยอำนาจราชศักดิ์ หรือความหรูหรา เป็นที่นับถือของคนทั่วไป
            อาชีพ  การงานที่ทำให้ใช้ชีวิตเจริญรุ่งโรจน์ได้อย่างเต็มที่ ก็ควรเป็นงานรับราชการ เกี่ยวกับทหาร, ตำรวจ ครูอาจารย์เป็นดีที่สุด รองลงมาก็คือข้าราชการฝ่ายมหาดไทย หรือฝ่ายปกครอง และที่พอจะไปได้ก็คือ การค้าขาย ถ้างานที่ใช้กำลังกายไม่ควรทำเลย เพราะไม่มีทางเจริญเลย
 
     เมื่อชายอายุ ๑๐, ๒๒, ๓๔, ๔๖, ๕๘ ปี และหญิงอายุ ๑๖, ๒๘, ๔๔, ๕๒ ปี
            โชคดี เป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้ คิดทำสิ่งใดสำเร็จดังความประสงค์ จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ผู้มีอำนาจจะบำเหน็จรางวัล เป็นโสดจะพบความรักหรือได้คู่ มีคู่แล้วจะได้พยานแห่งความรัก
 
            เมื่อชายอายุ ๑๑, ๒๓, ๔๕, ๔๗, ๕๙ ปี และหญิงอายุ ๑๕, ๒๗, ๓๙, ๕๑ ปี
ปีนี้ท่านจะได้รับบำเหน็จรางวัล จากผู้ที่มีใจบุญกุศล หรือจากผู้มีใจอารี หรือจากสตรีและคนชรา ถ้าสอบไล่ได้ ขอความช่วยเหลือจากผู้ใดย่อมสำเร็จ เดือดร้อนจะพบผู้อุปถัมภ์ค้ำชูมีความสุขกายสบายใจ
 
            เมื่อชายอายุ ๑๒, ๒๔, ๓๖, ๔๘, ๖๐ ปี และหญิงอายุ ๑๔, ๒๖, ๓๘, ๕๐ ปี
ปีนี้ท่านจะได้ทุกข์ลาภหรือ “ลาภร้อน” หมายถึงการแลกเปลี่ยนหรือมีโชคลาภมาก ต้องมีสิ่งที่รักจากไป เช่นได้เงินทองข้าวของมา และสิ่งที่รักหวงแหนสูญเสียไป หรือได้ลาภมาแล้วก็ทุกข์ และตรงกันข้ามอาจทนทุกข์ก่อนแล้ว โชคปีนี้หากท่านมี “ความกล้า” หรือยอมเสี่ยงแล้ว โชคจะเป็นของท่าน เป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทนไปบ้าง ไม่ใช่โดยตรงก็อาจเป็นทางอ้อม
 
            เมื่อชายและหญิงอายุ ๑๓, ๒๕, ๓๗, ๕๙ ปี ปีนี้ท่านจะมีโชคดี ทำงานสำเร็จสมความประสงค์ เปลี่ยวใจก็จะพบความรัก หรือได้สมรส ผู้พบรักแล้วก็จะได้พยานแห่งความรัก มีทั้งเกียรติยศและหน้าที่การงาน การเงินทอง และความสุข
 
            เมื่อชายอายุ ๑๔, ๒๖, ๓๘, ๕๐ ปี และหญิงอายุ ๑๒, ๒๔, ๓๑, ๔๘ ปี ปีนี้ท่านจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานสูง หรือได้เกียรติยศโดยไม่คาดฝัน หรือได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่โดยบังเอิญ เรียกว่า “โชคจร” หรือ “ลาภลอย” ทำงานสิ่งใดจะสมความประสงค์ทุกประการ
 
            เมื่อชายอายุ ๑๕, ๒๗, ๓๙, ๕๑ ปี และหญิงอายุ ๑๑, ๒๓, ๓๕, ๔๗, ๕๙ ปี
ท่านจะเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ ป่วยไข้ เดือดร้อนเสียเงินทอง หรือเศร้าโศกเสียใจจากเหตุที่มีสิ่งจากไป หรือต้องโยกย้ายที่อยู่
 
            เมื่อชายอายุ ๑๖, ๒๘, ๔๐, ๕๒ ปี และหญิงอายุ ๑๐, ๒๒, ๓๔, ๔๖, ๕๗ ปี
ท่านจะมีความสุขกายสบายใจ เนื่องจากได้โชคลาภ หรือได้ความรัก ผู้ที่มีคู่ครองแล้วจะได้โชคลาภอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วย คิดทำงานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทุกประการ ถ้าเป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้
 
            เมื่อชายอายุ ๑๗, ๒๙, ๔๑, ๕๓ ปี และหญิงอายุ ๙, ๒๑, ๓๓, ๔๕, ๕๗ ปี
เป็นปีแห่งการมีโชคดี เป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้ คิดทำงานสิ่งใดจะสำเร็จสมประสงค์ ถ้าเป็นโสดจะพบความรัก มีคู่ครองแล้วจะได้บุตรบริวารเพิ่มจำนวนในครอบครัว และจะได้โชคลาภอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีก ทำงานสิ่งใดสำเร็จสมประสงค์ จะมีความสุขและสดชื่น
 
            เมื่อชายอายุ ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๕๔ ปี และหญิงอายุ ๒๐, ๓๒, ๔๔, ๕๖ ปี
จะร้อนที่อยู่ ร้อนอกร้อนใจในเรื่องเจ็บไข้ เสียเงินทอง จะเป็นโรคโลหิตจางหรือเสียโลหิต และได้รับบาดเจ็บ เสียใจ สูญเสียของรักและหวงแหน
 
            เมื่อชายและหญิงอายุ ๑๙, ๓๑, ๔๓, ๕๕ ปี
ปีนี้จะได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง ความสุข ได้บำเหน็จรางวัล เงินทองและตำแหน่งหน้าที่สูง หรือได้โชคลาภโดยไม่คาดฝัน โชคลาภนั้นมาจากทางไกลหรือจะไปพบในที่ห่างไกล หมายความว่าอยู่กับที่โชคลาภมาหาเองถึงที่อยู่ ถ้าเดินทางไปก็จะพบโชคลาภข้างหน้าในถิ่นห่างไกล
 
            เมื่อชายอายุ ๒๐, ๓๒, ๔๔, ๕๖ ปี และหญิงอายุ ๑๘, ๓๐, ๔๓, ๕๔ ปี
ปีนี้จะมีความสุขกายสบายใจ ได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองอยู่เนืองนิจ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยความพากเพียรพยายามและความมานะอุตสาหะของตนเอง
 
เมื่อชายอายุ ๙, ๒๑, ๓๓, ๔๕, ๕๗ ปี และหญิงอายุ ๑๗, ๒๙, ๔๑, ๕๓ ปี
เป็นปีแห่งการทะเลาะวิวาท ขาดความสามัคคีระหว่างญาติมิตร เกิดถ้อยความ คนภายในทรยศเป็นปากเสียงทุ่มเถียงกันถึงโรงศาล ระวังจะเกิดเพราะเรื่องทางกามารมณ์และความหึงหวง
 
 
 
ต้องการบูชาปีนักษัตร ปีมะเมีย ปีม้า  คลิกที่นี่
 
  


@line55