หน้าแรก / ดูดวงฟรี
ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
รับสาย เย็น 17.30น. - 20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร
084-8038208 คุณภัส One2call  ไอดีไลน์ @line55@line55

พระอรหันตธาตุ พระอนาคาระกัสสปะ พระสาวก

พระอนาคาระกัสสะปะ สันฐานเหมือนหอยสังข์
               พระอรหันตธาตุ พระอนาคาระกัสสปะ พระอรหันต พระสาวกธาตุสมัยพุทธกาลและสมัยโบราณ ตามตำราพระธาตุของโบราณ ได้กล่าวถึงลักษณะพระธาตุของพระอรหันต์ผู้ซึ่งทรงขันธ์อยู่ในสมัยพุทธกาล และหลังพุทธปรินิพพานไม่นาน มีระบุลักษณะของพระธาตุพระอรหันต์เหล่านี้ไว้ ๔๗ องค์และ ในอรรถกถา ระบุลักษณะพระธาตุของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลไว้อีก ๓ องค์ ซึ่งซ้ำกับในตำราพระธาตุของโบราณ ๒ องค์ รวมปรากฏลักษณะพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งสิ้น ๔๘ องค์ ได้แก่ ๑.พระสารีบุตร ๒.พระโมคคัลลานะ ๓.พระสีวลี ๔.พระองคุลิมาละ๕.พระอัญญาโกณฑัญญะ* ๖.พระอนุรุทธะ ๗.พระกัจจายะนะ ๘.พระพิมพาเถรี๙.พระสันตติมหาอำมาตย์* ๑๐.พระภัททิยะ ๑๑.พระอานนท์๑๒.พระอุปปะคุต๑๓.พระอุทายี ๑๔.พระอุตตะรายีเถรี ๑๕.พระกาฬุทายีเถระ ๑๖.พระปุณณะเถระ๑๗.พระอุปะนันทะ ๑๘.พระสัมปะฑัญญะ ๑๙.พระจุลลินะเถระ ๒๐.พระจุลนาคะ๒๑.พระมหากปินะ ๒๒.พระยังคิกะเถระ ๒๓.พระสุมณะเถระ ๒๔.พระกังขาเรวัตตะ๒๕.พระโมฬียะวาทะ ๒๖.พระอุตระ ๒๗.พระคิริมานันทะ ๒๘.พระสปากะ๒๙.พระวิมะละ ๓๐.พระเวณุหาสะ ๓๑.พระอุคคาเรวะ ๓๒.พระอุบลวรรณาเถรี๓๓.พระโลหะนามะเถระ ๓๔.พระคันธะทายี ๓๕.พระโคธิกะ ๓๖.พระปิณฑะปาติยะ๓๗.พระกุมาระกัสสะปะ ๓๘.พระภัทธะคู ๓๙.พระโคทะฑัตตะ ๔๐.พระอนาคาระกัสสะปะ ๔๑.พระคะวัมปะติ ๔๒.พระมาลียะเทวะ ๔๓.พระกิมิละเถระ ๔๔.พระวังคิสะเถระ๔๕.พระโชติยะเถระ ๔๖.พระเวยยากัปปะ ๔๗.พระกุณฑะละติสสะ ๔๘.พระพักกุละ

แจกให้เฉพาะผู้ร่วมทำบุญกฐินกับทางร้านวรันณ์ธร เท่านั้น
100-200-300-400-500 หรือมากกว่า จะส่งให้ตามขนาดปัจจัยที่ส่งมาสมทบร่วมทำบุญกฐิน ของร้านวรันณ์ธรทำทุกปี รายได้ทำบุญทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย  
ปีนี้ทอดกฐินครบแล้ว       มีร่วมทำบุญครั้งต่อไปปี 2562  
จึงขอเรียนเชิญท่านลูกค้าที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางร้าน
ทำบุญทุก 100 บาท ทางร้านจะมีพระธาตุ 6 ชนิดให้เลือก
 1.จะได้รับพระธาตุพระสารีบุตรจำนวน  1 ซอง 2 องค์ 
 2.โลหิตธาตุพระโมคัลลานเถระ 1 ซองจำนวน 5 องค์
 3.พระสารีริกธาตุเหลืองทองอุไรจำนวน 1 ซอง 5 องค์ 
 4.พระธาตุอรหันต์  1 ซอง 1 องค์
 5.พระอนาคาระกัสปะ 1 ซอง 1 องค์

ดูงานกฐินร้านวรันณ์ธรเป็นเจ้าภาพ 
https://utdid.com/amulet/0001011.html

พระอรหันตธาตุ  ที่ร้านมี 8 พระอรหันตธาตุ สนใจ ดูได้ที่หน้าเว็บ www.utdid.com หรือสอบถามทางไลน์ได้ทันที 

-------------------
หนังสืออ้างอิง พระอรหันตธาตุ อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล


  สนใจสั่งทางไลน์ไอดี @line55  (มี@ด้วย)

หรือคลิกสั่งทางไลน์ ที่นี่ >>>  http://line.me/ti/p/%40line55

หรือโทรตามเบอร์โทรหน้าเว็บนี้ได้ทุกเบอร์

ดูโปรโมชั่นสั่งวัตถุมงคลได้ที่  คลิกที่นี่
@line55