หน้าแรก / ดูดวงฟรี
ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
รับสาย เย็น 17.30น. - 20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร
084-8038208 คุณภัส One2call  ไอดีไลน์ @line55@line55

เจ้าแม่กวนอิม เปิดบูชาเจ้าแม่กวนอิมห้อยคอ เจ้าแม่กวนอิมตั้งบูชา พร้อมประวัติคาถาวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

              เจ้าแม่กวนอิม ศาสตร์ เจ้าแม่กวนอิมที่ร้านวรันณ์ธร เจ้าแม่กวนอิมห้อยคอ เจ้าแม่กวนอิมตั้งบูชา ประวัติเจ้าแม่กวนอิม คาถาเจ้าแม่กวนอิม พร้อมวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม ร้านวรันณ์ธรทำการค้นคว้าค้นหาข้อมูลเจ้าแม่กวนอิมมากมายในประเทศไทย และข้อมูลสอบถามจากลูกค้าที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมจากร้านวรันณ์ธรอีกหลายบทความที่ได้เรียบเรียงมา พอสรุปบทความเจ้าแม่กวนอิมได้ดังนี้ เจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเจ้าแม่กวนอิมที่โด่งดังในประเทศไทยนั้นเค้าไปกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ไหนกัน ตามที่ร้านวรันณ์ธรได้ค้นคว้ามาพบกว่าเจ้าแม่กวนอิมที่คนนิยมไปกราบไหว้บูชามีที่ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมพันกรมาเก้า  เจ้าแม่กวนอิมเชียงใหม่  เจ้าแม่กวนอิมราชบุรี มีการสร้างเจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ หรือบางแห่งสร้างที่กลางทะเลก็มีเช่นที่ทะเลมาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมกรุงเทพเจ้าแม่กวนอิมกาญจนบุรี   เจ้าแม่กวนอิมที่ขอนแก่น พิษณุโลกก็มีเช่นกัน  เจ้าแม่กวนอิมที่จังหวัดภูเก็ต เจ้าแม่กวนอิมฉะเชิงเทรา เจ้าแม่กวนอิมชลบุรี เจ้าแม่กวนอิมที่ชุมพร  เจ้าแม่กวนอิมที่ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมท่าฉลอม เจ้าแม่กวนอิมมีปางอะไรบ้าง มีรูปทรงแบบไหนบ้างเท่าที่ร้านวรันณ์ธรได้สัมผัสมาพบเห็นมาเช่น เจ้าแม่กวนอิมพันกร คือเจ้าแม่กวนอิมพันมือนั่นเอง เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตรก็มีเช่นกัน  เจ้าแม่กวนอิมปางเหยียบมังกร  มีเจ้าแม่กวนอิมปั้นรูปคู่กับพระพุทธเจ้าก็มีเช่นกัน ทั้งยังมีการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมคู่กับวัว หรือการปั้นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมคู่กับมังกร เจ้าแม่กวนอิมขี่มังกรขี่เสือก็มีตามแต่ลักษณะของผู้สร้างตามจินตนาการสร้าง และการสร้างหรือปั้นเจ้าแม่กวนอิมนั้นส่วนใหญ่เจ้าแม่กวนอิมก็จะมีลักษณะสีขาวชุดขาวเป็นส่วนใหญ่ เจ้าแม่กวนอิมถือแจกันตามทรงเแบบเป็นส่วนใหญ่ที่เห็นกัน เจ้าแม่กวนอิมมีปั้นหลายแบบเช่นเนื้อทองเหลือง เนื้อปูนเป็นต้นในการปั้น การหล่อ หรือมีการสร้างหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิมจากทองคำก็มีเช่นกัน  เจ้าแม่กวนอิมนครสวรรค์ เจ้าแม่กวนอิมนครนายก เจ้าแม่กวนอิมนครปฐม เรียกได้ว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยต้องมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม  ส่วนเจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆที่เห็นกันส่วนใหญ่จะเป็น เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร เจ้าแม่กวนอิมปางเหบียบมังกร เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิ เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งบนดอกบัว เจ้าแม่กวนอิมปางปราบมาร 
              คนส่วนใหญ่ที่ไปขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมนั้นก็มักจะไปไปขอพรให้มีเงินมีทรัพย์สินเงินทอง ไปขอพรให้มีลูกเยอะมากเช่นกัน ขอพรให้เจ้าแม่กวนอิมคุ้มครองคุ้มภัย คำถาม และคำตอบที่ลูกค้าร้านวรันณ์ธร ชอบถามกันมากมายเช่น เจ้าแม่กวนอิมนับถือศาสนาใด ทางร้านตอบว่า เจ้าแม่กวนอิมคิอพระชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ตามคติของพุทธศาสนา - มหายาน  มีคนถามว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นชายหรือเป็นหญิง ถ้าในรูปลักษณะที่เห็นกันคือหญิง แต่เท่าที่ได้พบกับร่างองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง เท่าที่ได้คุยกับท่านแล้ว  ส่วนลูกค้าถามว่าเจ้าแม่กวนอิมจุดธูปกี่ดอก ตอบว่าจุดธูป 9 ดอก  มีลูกค้าถามว่าเจ้าแม่กวนอิมท่านชอบอะไร ตอบว่าท่านชอบให้ผู้คนเลิกทานเนื้อสัตว์เลิกเบียดเบียนกัน เลิกการฆ่ากัน  ส่วนลูกค้าถามทางร้านวรันณ์ธรว่าเจ้าแม่กวนอิมถือแจกกันในแจกันนั้นคือต้นอะไร ทางร้านตอบว่าเจ้าแม่ถือแจกันมีกิ่งหลิว   ส่วนที่ลูกค้าถามร้านวรันณ์ธรว่าเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ใดนั้นทางร้านตอบว่าเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศจีน รูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของ เกาะไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวรูปปั้นถูกออกแบบให้มี 3 ด้าน ด้านหนึ่งหันหน้าเข้าหาเกาะ และอีกสองด้านหันหน้าออกสู่ทะเลจีนใต้ ใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2005 มีระดับความสููง (รวมอาคารและฐานบัว) 108 เมตร (354 ฟุต) ส่วนเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรา องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 84 เมตร ปางที่ 71 ประทับยืนบนก้อนเมฆโปรยดอกบัวที่จังหวัดอยุธยา   ส่วนที่ลูกค้าถามมาอีกเช่นกันว่าเจ้าแม่กวนอิมมีกี่ปางทางร้านวรันณ์ธรตอบว่าเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งหมด84ปาง หรือ 84ภาค  ส่วนที่ลูกค้าถามว่าเจ้าแม่กวนอิมมีจริงไหม ทางร้านตอบจากประสบการณ์ของร้านเลยตอบว่ามีจริง มีองค์จริง เรื่องนี้รู้ได้เฉพาะตน  แต่ยืนยันว่ามีจริง   ส่วนเจ้าแม่กวนอิมที่ลูกค้ามักถามว่ามีวัดไหนดังๆบ้างทางร้านเลยหาข้อมูลมาให้ดังนี้ เจ้าแม่กวนอิมวัดช่องลม สมุทรสาคร เจ้าแม่กวนอิมวัดสมาน เจ้าแม่กวนอิมวัดเล่งเน่ยยี่ เจ้าแม่กวนอิมวัดห้วยปลากั้ง เจ้าแม่กวนอิมวัดเทียนฟ้า เจ้าแม่กวนอิมวัดซับไม้แดง เจ้าแม่กวนอิมวัดบวร เจ้าแม่กวนอิมวัดถ้ำเสือ เจ้าแม่กวนอิมวัดทางสาย  ส่วนเจ้าแม่กวนอิมแกะหยกมีที่วัดธรรมมงคล  เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ศรีราชา เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวพิษณุโลก 
วิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม
              การบูชาที่บ้านก็ ครั้งแรกให้ไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพู หรือขาว 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ4ผล เพิ่มผลไม้อะไรก็ได้ (ห้ามมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็ถวายประคำด้วย 1 เส้น วันธรรมดาก็ น้ำชา ผลไม้ เท่าไหร่ก็ได้ การตั้งโต๊ะ ตรงไหนไว้ที่หิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป สูงกว่าพระสงฆ์ ใกล้มหาเทพได้ ส่วนการหันท่านขึ้นกับดวงชะตาราศีเกิดของผู้บูชา หลังจากนั้น เริ่มการสวดด้วยการตั้งนโม 3 จบ แล้วสวดบทสวดเจ้าแม่กวนอิม 3 จบแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ ก็เสร็จแล้ว เพราะจิตบูชาเป็นสำคัญ ถ้าคิดจะตั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิม แล้วต้องงดทานเนื้อวัว และห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่านโดยเด็ดขาด มีเรื่องเล่ากันมานานแล้วว่า ท่านใดที่ขอให้ท่านช่วย แล้วถวายตัวเองโดยตั้งสัตย์และจิตอธิษฐานว่า จะไม่กินเนื้อวัวตลอดชีวิต ท่านก็จะช่วยให้สำเร็จทุกประการ เพราะการไม่กินเนื้อสัตว์นั้น ช่วยให้กรรมบางอย่างระงับไปเพราะไม่มีการฆ่าสัตว์นั้นอีก
------------------
จี้ห้อยคอแบบที่ 1  เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร
ราคาบูชาองค์ละ 199 บาท
ปลุกเสกโดย หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุธรรมญาณ ทองคำกมโล (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ) เจ้าอาวาส วัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ใส่กรอบไมคอน พร้อมห้อยคอ

เจ้าแม่กวนอิมห้อยคอ เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร


------------------
จี้ห้อยคอแบบที่ 2 เจ้าแม่กวนอิมพันกร 
ราคาบูชาองค์ละ 199 บาท
ปลุกเสกโดย หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุธรรมญาณ ทองคำกมโล (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ) เจ้าอาวาส วัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เจ้าแม่กวนอิมพันกรองค์เจ้าแม่กวนอิมใส่กรอบไมคอน พร้อมห้อยคอ

เจ้าแม่กวนอิมพันกร

------------------
จี้ห้อยคอแบบที่ 3 เจ้าแม่กวนอิมนั่งดอกบัว
ราคาบูชาองค์ละ 199 บาท
ปลุกเสกโดย หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุธรรมญาณ ทองคำกมโล (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ) เจ้าอาวาส วัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งบนดอกบัวองค์ ใส่กรอบไมคอน พร้อมห้อยคอ

เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งบนดอกบัว

------------------
จี้ห้อยคำแบบที่ 4 เจ้าแม่กวนอิมขี่มังกร 
ราคาบูชาองค์ละ 199 บาท
ปลุกเสกโดย หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุธรรมญาณ ทองคำกมโล (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ) เจ้าอาวาส วัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เจ้าแม่กวนอิมปางขี่มังกร ใส่กรอบไมคอน พร้อมห้อยคอ

เจ้าแม่กวนอิมปางขี่มังกร


------------------
จี้ห้อยคอแบบที่ 5 เจ้าแม่กวนอิมขี่มังกร 
ราคาบูชาองค์ละ 159 บาท.
------------------
จี้ห้อยคอแบบที่ 6 เจ้าแม่กวนอิมขี่มังกร 
ทองเหลืองอัดกรอบพลาสติกกันน้ำ ราคาบูชาองค์ละ 199 บาท


------------------
.
แบบตั้งบูชาแบบที่ 1 เจ้าแม่กวนอิมนั่งดอกบัว
ราคาบูชาองค์ละ 299 บาท
ปลุกเสกโดย หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุธรรมญาณ ทองคำกมโล 
เจ้าแม่กวนอิมแต่ง เจ้าแม่กวนอิมชุดสีขาวแต่งลายทองคำ สวยงาม เหมาะสำหรับตั้งบูชาขึ้นหิ้ง โต๊ะทำงาน ตั้งหน้ารถ ตั้งหัวนอน ขนาดหน้าตัก 2 นิ้ว ความสูงวัดจากฐาน 4 นิ้ว
  
เจ้าแม่กวนอิมขนาดตั้งบูชา วัดหน้าตักเจ้าแม่กวนอิมขนาดหน้าตัก 2 นิ้ว ความสูงวัดจากฐาน 4 นิ้ว

เจ้าแม่กวนอิมนั่งดอกบัว เจ้าแม่กวนอิมนั่งสมาธิ เจ้าแม่กวนอิมสีขาว แต่งสีทองคำ
เจ้าแม่กวนอิมนั่งดอกบัว แต่งสีครบองค์สวยงาม หล่อด้วยแร่น้ำพี้ ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ 9 ชนิด 
------------------
แบบตั้งบูชาแบบที่ 2 เจ้าแม่กวนนั่งสมาธิ หน้าตัก5นิ้ว
ปลุกเสกโดย หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุธรรมญาณ ทองคำกมโล 
เจ้าแม่กวนอิมนั่งสมาธิ ทรงดอกบัว แต่งสีครบองค์สวยงาม หล่อด้วยแร่น้ำพี้ ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ 9 ชนิด เจ้าแม่กวนอิมแต่ง เจ้าแม่กวนอิมชุดสีขาวแต่งลายทองคำ สวยงาม
 
ราคาบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิม
องค์สีน้ำตาลล้วน สีมวลสาร องค์ละ 799 บาท  
องค์สีทองทั้งองค์ องค์ละ 999 บาท
องค์แต่งสี แต่งองค์หลายๆสี องค์ละ 1,199 บาท 
-------------
 
สนใจสั่งทางไลน์ไอดี @line55  (มี@ด้วย)
หรือคลิกสั่งทางไลน์ ที่นี่ >>>  http://line.me/ti/p/%40line55
หรือโทร
+ร้านเปิด / รับสาย เช้า 8.00น.-17.00น.
โทร. 087-7399336,089-8608818,087-8452061,084-8038208 
.
+ร้านปิด / รับสาย เย็น-ค่ำ 17.00น.-20.00 น.  โทร 084-8038208 

------------------
คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
(บทสวดนี้เป็นการออกเสียงตามภาษาจีนแต้จิ๋วที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในไทยแปลไว้ทั้งสองบท แต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่านสามารถอธิษฐานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรก็ได้ เพราะว่าการสื่อความหมายจะใช้แรงอธิษฐาน ที่เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้กราบไหว้ในขณะสวดบริกรรมนั่นเองที่สำคัญที่สุด)

บทสรรเสริญพระคุณเจ้าแม่กวนอิม
นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

บทมหากรุณาธารณีสูตรเจ้าแม่กวนอิม
โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว (3 จบ)
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (3 จบ)
นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย
นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย
ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย
หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี
ซูตัน นอตันเซ
นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย
ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ
นำมอ นอลา กินซี
ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม
สะพอ ออทอ เตาซีพง
ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ
นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา
ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี
ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี
หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ
มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน
กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี
หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา
ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี
อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี
ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย
ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา
สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย
มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ
ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี
สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ
มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย
ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย
ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ
มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ
นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย
นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ
งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ

คาถาเจ้าแม่กวนอิม
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
              นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซ่าผ่อออ เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง นำมอม่อ ออป่อเยี้ย ปอหล่อบิ๊ก
              ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตา มหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการ จงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบนและเทพเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป


@line55