วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

หลวงพ่อโสธร แบบตั้งบูชาขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว
หลวงพ่อโสธร แบบห้อยคอและตั้งบูชา
หลวงพ่อโสธร แบบห้อยคอ
หลวงพ่อโสธร หน้าตัก 5 นิ้ว
หลวงพ่อโสธรแร่น้ำพี้

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด